• Teatr Syrena modernizacja rozbudowa Litewska 3 Warszawa Proart adaptacja projekt
 • Teatr Syrena modernizacja rozbudowa Litewska 3 Warszawa Proart adaptacja projekt
 • Teatr Syrena modernizacja rozbudowa Litewska 3 Warszawa Proart adaptacja projekt
 • Teatr Syrena modernizacja rozbudowa Litewska 3 Warszawa Proart adaptacja projekt
 • Teatr Syrena modernizacja rozbudowa Litewska 3 Warszawa Proart adaptacja projekt
 • Teatr Syrena modernizacja rozbudowa Litewska 3 Warszawa Proart adaptacja projekt
 • Celem trwających od 1997 r. prac projektowych było poprawienie warunków technicznych umożliwiających pracę teatru, oraz podniesienie warunków
  dla widzów. W ramach projektu podwyższeniu i gruntowej przebudowie poddano główną salę widowiskową wraz ze sceną, którą rozbudowano i
  powiększono dodając ponadto studio nagrań. Gruntownie przebudowano także strefę wejściową z odwróceniem wcześniejszego układu
  komunikacyjnego i rozmieszczeniem głównego biegu wejściowego w centralnej partii założenia, natomiast zejść do szatni po jego bokach. W ramach
  projektu dobudowano także na zapleczu nowy budynek mieszczący sale prób i garderoby. Przebudowany i zmodernizowany gmach teatru "Syrena" otwarto
  dla publiczności w 2001 r.